รองรับมาตรฐานสากล

GMP CODEX (Good Manufacturing Practice) ระบบจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิต

ISO 22716 : 2007 (GMP for Cosmetics) ระบบจัดการด้านสุขลักษณะที่ดี

ในการผลิตเครื่องสำอาง มาตรฐานอาหาร ฮาลาล (Halal)

--- เฟ้นหาวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก ---